Aktualności

Życzenia Świąteczno - Noworoczne Komendanta Powiatowego Policji w Krotoszynie

Data publikacji 21.12.2018

Komendant Powiatowy Policji w Krotoszynie insp. Mariusz Jaśniak 
składa serdeczne podziękowania za tak liczne życzenia skierowane
do wszystkich policjantów i pracowników Policji od współpracujących
instytucji działających na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa
wszystkich mieszkańców naszego powiatu.