Sztandar Krotoszyńskiej Policji - Krotoszyński Sztandar - KPP Krotoszyn

Krotoszyński Sztandar

Sztandar Krotoszyńskiej Policji

 

 

 KROTOSZYŃSKI SZTANDAR
 
 
 
 
sztandar_1_m

 
 
 
sztandar_2m
 
 
 
 

Na stronie głównej płata sztandaru znajduje się wizerunek orła białego, haftowany srebrnym szychem, a korona, dziób i szpony - haftowane są złotym szychem. Pod godłem umieszczony jest łukiem napis "OJCZYZNA I PRAWO" haftowany srebrnym szychem.
Na stronie odwrotnej płata sztandaru pośrodku umieszczona jest haftowana srebrnym szychem ośmioramienna gwiazda. W poprzek gwiazdy jest umieszczona rozwinięta wstęga
w barwach Rzeczpospolitej Polskiej. Nad wstęgą, pośrodku gwiazdy umieszczona jest tarcza herbowa o obrzeżu haftowanym złotym szychem. W polu tarczy herbowej umieszczony jest herb Powiatu Krotoszyńskiego. Dookoła gwiazdy jest umieszczona nazwa jednostki "KOMENDA POWIATOWA POLICJI KROTOSZYN". W rogach płata sztandaru umieszczone są wieńce laurowo-dębowe. W górnym narożniku płata przy drzewcu umieszczony jest wizerunek patrona Policji św. Michała Archanioła. W drugim narożniku wewnątrz wieńca umieszczony jest symbol "§", poniżej litera "P", a w dolnym narożniku przy drzewcu litera "L". Drzewce sztandaru są wykonane z drewna toczonego. Na górnym końcu drzewca jest osadzona głowica. Na drzewcu umieszczone są 22 gwoździe honorowe. Głowica sztandaru składa się z godła Rzeczpospolitej Polskiej, w którym wizerunek orła umieszczony jest w polu heraldycznym. Na przedniej ścianie podstawy głowicy umieszczony jest napis "KPP Krotoszyn", na ścianie tylnej znajduje się napis    "POLICJA".