Wydział Kryminalny - Kierownictwo - KPP Krotoszyn

Kierownictwo

Wydział Kryminalny

p.o. Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP Krotoszyn 
podkom. Robert Paterczyk

prmarcinek

 

p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP Krotoszyn
asp. sztab. Norbert Jankowski