Kierownictwo

Referat Dochodzeniowo Śledczy Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji

Kierownik Referatu Dochodzeniowo-Śledczego Wydziału Kryminalnego

KPP w Krotoszynie

asp. sztab. Maciej Bryske