O odpowiedzialności i narkotykach z młodzieżą - Profilaktyka - KPP Krotoszyn

Profilaktyka

O odpowiedzialności i narkotykach z młodzieżą

Policjanci Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Krotoszynie spotkali się z uczniami Zespołu Szkól Ponadpodstawowych nr 2. Celem spotkania było uświadomienie młodzieży zagrożeń związanych z zażywaniem środków odurzających. Kampania została opracowana w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”, a jej myślą przewodnią jest hasło „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”.

Uczniowie Zespołu Szkól Ponadpodstawowych nr 2 w Krotoszynie wzięli udział w spotkaniu w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają”. Spotkanie miało na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia. Jednym z istotnych elementów przedsięwzięcia była prezentacja spotu filmowy nawiązującego treścią do tytułu kampanii oraz jej hasła przewodniego. Policjant omówił również aspekt odpowiedzialności prawnej i karnej młodzieży, w każdym zakresie: zażywania środków odurzających, cyberprzestępczości, wybryków chuligańskich itp.

Zwróciliśmy uwagę na szczególne zagrożenie jakie wiąże się z zażywaniem dopalaczy. Podkreślając, że dopalacze to zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia! To substancje działające na ośrodkowy układ nerwowy, wpływające negatywnie na pracę mózgu. Niebezpieczeństwo ich zażywania wynika z faktu, że ich skład chemiczny nie jest znany i nigdy nie wiadomo, jak po ich zażyciu zareaguje konkretny organizm.