Podsumowanie działań Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego - Akcje i działania - KPP Krotoszyn

Akcje i działania

Podsumowanie działań Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego

Podczas 3 dniowych działań Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego policjanci skontrolowali 149 pojazdów i ujawnili ogółem 177 wykroczeń.

 

39 wykroczeń dotyczyło niewłaściwego zachowania kierujących wobec pieszych i rowerzystów. 2 z nich to wyprzedzanie/omijanie na przejściu dla pieszych a 13 wykroczeń to przekroczenie przez kierowców prędkości w obrębie przejść dla pieszych. Piesi byli sprawcami 42 wykroczeń takich jak m.in.:

- przekraczanie jezdni w sposób nieprawidłowy – 18

- przekraczanie jezdni w miejscach niedozwolonych – 25

Nieprawidłowe zachowanie rowerzystów – 45, w tym:

                                         - jazda rowerem wzdłuż po chodniku - 15

                                         - jazda rowerem po przejściu dla pieszych - 6