"Bezpieczny jednoślad" - Akcje i działania - KPP Krotoszyn

Akcje i działania

"Bezpieczny jednoślad"

„Bezpieczny jednoślad” takie działania w ramach zwiększenia bezpieczeństwa na drogach podjęli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie 24 lipca 2019 roku. Jest to akcja informacyjno-edukacyjna prowadzona w ramach działań profilaktycznych koordynowanych przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji pn. „Jednośladem bezpiecznie do celu”. Każdy mógł otrzymać upominki ufundowane przez WORD w Kaliszu.

To już kolejna ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tym razem skierowana jest przede wszystkim do użytkowników jednośladów, których liczba znacząco wzrosła przez ostatnie lata.

Celem akcji jest przede wszystkim:

- przypominanie i uświadamianie motocyklistom, motorowerzystom i rowerzystom, że niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego, w tym niedostosowanie prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, niezachowanie bezpiecznej odległości czy też nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu to najczęstsze przyczyny wypadków, których sprawcami są użytkownicy jednośladów;

- kształtowanie właściwych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego oraz promowanie dbania o własne bezpieczeństwo na drodze poprzez stosowanie właściwego ubioru chroniącego szczególnie motorowerzystów i motocyklistów, używanie certyfikowanych i dopasowanych kasków, jak również elementów odblaskowych;

- wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

O popularności szczególnie rowerów, motorowerów czy motocykli decyduje wiele elementów. Do głównych należą m.in. możliwość sprawnego przemieszczania się po zatłoczonych ulicach miast, łatwe parkowanie, styl życia czy pasja.

Rosnąca liczba jednośladów na polskich drogach zmienia podejście do zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, uwzględniając specyfikę tej grupy. Wypadki z udziałem użytkowników jednośladów stanowią duży problem, gdyż pociągają za sobą poważne skutki. Stąd też od wielu lat podejmowane są różnorodne działania mające na celu ograniczenie liczby wypadków z ich udziałem, a co za tym idzie zmniejszenie liczby osób poszkodowanych.

Człowiek, pojazd i infrastruktura oraz ich wzajemne interakcje warunkują bezpieczeństwo na drodze. Dlatego też podczas prowadzonych działań policjanci będą przypominać uczestnikom ruchu drogowego, że człowiek i jego zachowanie ma największy wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Motocykliści, motorowerzyści, rowerzyści i kierowcy samochodów Wasze życie i zdrowie oraz innych uczestników ruchu drogowego jest w Waszych rękach.

Tym razem skupiliśmy się głównie na rowerzystach i właściwym przewożeniu dzieci w fotelikach, a także ich poruszaniu się na własnych rowerkach. Wszyscy zostali obdarowani upominkami w postaci naklejek odblaskowych, zawieszek, lampek rowerowych, a także kamizelek i opasek odblaskowych ufundowanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu.