Kolejna edycja działań "PRĘDKOŚĆ – ZERO TOLERANCJI!" - Działania "Prędkość" - KPP Krotoszyn

Działania "Prędkość"

Kolejna edycja działań "PRĘDKOŚĆ – ZERO TOLERANCJI!"

18 maja 2018 roku na terenie całego województwa rozpocznie się akcja pn. PRĘDKOŚĆ – ZERO TOLERANCJI. Policjanci ruchu drogowego będą zwracali szczególna uwagę na każde, nawet najmniejsze wykroczenia w tym zakresie. To właśnie łamanie przepisów dotyczących ograniczeń prędkości jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych!

Nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków i kolizji na polskich drogach. Jest ona kontrolowana przez policjantów każdego dnia. Większości zdarzeń drogowych można by uniknąć, gdyby kierowcy przestrzegali ograniczeń prędkości wynikających z przepisów i znaków drogowych. Od 19 marca br. na terenie województwa wielkopolskiego rozpocznie się akcja pn.: PRĘDKOŚĆ – ZERO TOLERANCJI.

Policjanci będą zwracali szczególną uwagę na każde, nawet najmniejsze przekraczanie przepisów w tym zakresie. Pamiętajmy, że poruszać się należy z prędkością, która jest określona w przepisach ruchu drogowego, to znaczy, że gdy znak wskazuje na prędkość 50km/h, to właśnie maksymalnie tak szybko możemy jechać!

 • PRĘDKOŚĆ  ZABIJA NA DROGACH !

STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W WIELKOPOLSCE W LATACH 2012 – 2016

W 2016 roku na drogach woj. wielkopolskiego zaistniało 36.758 zdarzeń drogowych, w tym 2.304 wypadki, w których 249 osób poniosło śmierć,
a 2.669  doznało obrażeń ciała. Policji zgłoszono 34.454 kolizje drogowe.

W porównaniu z rokiem 2015 r. nastąpił wzrost liczby:

 • wypadków drogowych            o       110 tj.   5,0 %,
 • osób zabitych                         o           4 tj.   1,6 %,
 • osób rannych                         o       149 tj.   5,9 %, 
 • kolizji drogowych                   o    4.896 tj.   16,5%.

Zdecydowaną większość zdarzeń drogowych spowodowali kierujący pojazdami – 84,2 %.

W 2016 roku w Wielkopolsce odnotowano 2.013 wypadków z winy kierujących, w których 201 osób zginęło, a 2.367 zostało rannych; zgłoszono również 28.942 kolizje drogowe.

STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W POWIECIE KROTOSZYŃSKIM W LATACH 2011 – 2016

W 2016 roku na drogach powiatu krotoszyńskiego zaistniały 504 zdarzenia drogowe, w tym 32 wypadki, w których 3 osoby poniosły śmierć, a 33  doznało obrażeń ciała. Policji zgłoszono 472 kolizje drogowe.

 

W porównaniu z rokiem 2015 r. wystąpiły następujące różnice:

 

 • wypadków drogowych         o 1 mniej,
 • osób zabitych                       o 8 mniej,
 • osób rannych                        o 4 więcej 
 • kolizji drogowych                 o 54 więcej

Od lat, jedną z głównych przyczyn tragicznych w skutkach wypadków drogowych obok nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu jest

PRĘDKOŚĆ I ZACHOWANIA ZWIĄZANE Z PRĘDKOŚCIĄ:

 • niedostosowanie prędkości do warunków ruchu,
 • niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami,
 • gwałtowne hamowanie.

Przyczyny wypadków drogowych - z winy kierującego w 2016 roku w powiecie krotoszyńskim

Przyczyny zdarzeń drogowych z winy kierującego w woj. wielkopolskim:

 

PRZYCZYNY

Wypadki

Zabici

Ranni

Kolizje

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu

421

439

59

65

567

554

4133

5244

Niezachowanie bezp. Odległości między pojazdami

115

132

5

4

148

173

4432

5243

Gwałtowne hamowanie

8

8

0

0

10

9

69

57

Wykroczenia spowodowane niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu, niezachowaniem bezpiecznejodległości między pojazdami i gwałtownym hamowaniem stanowiły w 2016 roku odpowiednio:

 • 28,8 % wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących,
 • 34,3 % osób zabitych w wypadkach spowodowanych przez kierujących,
 • 31,1 % osób zabitych w wypadkach spowodowanych przez kierujących,
 • 36,4 % kolizji drogowych spowodowanych przez kierujących.

         Bardzo niepokojącym zjawiskiem, niekorzystnie wpływającym na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w województwie wielkopolskim, jest wzrost udziału „prędkości” jako głównej przyczyny postawania wypadków,
w porównaniu do roku 2015.

Przyczyny zdarzeń drogowych z winy kierującego w powiecie krotoszyńskim:

PRZYCZYNY

Wypadki

Zabici

Ranni

Kolizje

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu

3

6

1

0

2

8

50

49

Niezachowanie bezp. Odległości między pojazdami

2

3

0

0

2

3

75

93

Gwałtowne hamowanie

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • RODZAJE ZDARZEŃ DROGOWYCH SPOWODOWANYCH „PRĘDKOŚCIĄ”

Niektóre rodzaje zdarzeń drogowych, gdzie główną przyczyną było niedostosowanie prędkości jazdy:

 

Wypadki

Zabici

Ranni

Kolizje

PRĘDKOŚĆ

wywrócenie się pojazdu

73

7

129

403

najechanie na drzewo

58

26

109

139

zderzenie pojazdów tylne

45

2

109

1020

zderzenie pojazdów czołowe

29

14

97

134

zderzenie pojazdów boczne

22

6

51

292

najechanie na słup, znak

13

2

28

268

najechanie na barierę ochronną

8

2

8

257

najechanie na pieszego

7

3

14

7

najechanie na unieruchomiony pojazd

5

2

6

129

 

Niektóre rodzaje zdarzeń drogowych,  na terenie powiatu krotoszyńskiego:

 

Wypadki

Zabici

Ranni

Kolizje

PRĘDKOŚĆ

wywrócenie się pojazdu

2

0

2

8

najechanie na drzewo

4

1

5

4

zderzenie pojazdów tylne

6

0

6

127

zderzenie pojazdów czołowe

1

0

1

46

zderzenie pojazdów boczne

9

0

9

203

najechanie na słup, znak

1

0

3

11

najechanie na barierę ochronną

0

0

0

4

najechanie na pieszego

8

2

6

20

najechanie na unieruchomiony pojazd

0

0

0

17

 • RODZAJE POJAZDÓW, KTÓRYCH KIERUJĄCY BYLI SPRAWCAMI ZDARZEŃ DROGOWYCH SPOWODOWANYCH „PRĘDKOŚCIĄ”

Niektóre rodzaje pojazdów, których kierujący spowodowali zdarzenia drogowe, gdzie główną przyczyną było niedostosowanie prędkości jazdy:

 

 

Wypadki

Zabici

Ranni

Kolizje

RODZAJ

POJAZDU SPRAWCY

samochód osobowy

351

55

470

4375

motocykl

33

7

31

102

motorower

19

1

21

58

samochód  ciężarowy

34

2

46

547

 

Niektóre rodzaje pojazdów, których kierujący spowodowali zdarzenia drogowe, na terenie powiatu krotoszyńskiego:

 

Wypadki

Zabici

Ranni

Kolizje

RODZAJ

POJAZDU SPRAWCY

samochód osobowy

22

2

24

354

motocykl

2

0

2

3

motorower

0

0

0

4

samochód  ciężarowy

5

0

5

50

 

 • WIEK SPRAWCÓW ZDARZEŃ DROGOWYCH SPOWODOWANYCH „PRĘDKOŚCIĄ”

Najliczniejszą grupą wiekową sprawców zdarzeń drogowych, gdzie główną przyczyną było niedostosowanie prędkości jazdy są osoby młode,
w wieku 18-35 lat:

 

Wypadki

Zabici

Ranni

Kolizje

WIEK

SPRAWCY

18 lat

35

3

54

202

19 lat

18

2

22

219

20 lat

26

1

37

248

21 lat

21

3

24

201

22 lat

14

7

24

229

23 lat

20

2

26

190

24 lat

19

4

21

187

25 lat

16

1

27

199

26 lat

13

3

13

139

27 lat

20

5

42

149

28 lat

18

1

25

165

29 lat

11

2

9

156

30 lat

12

2

14

157

31 lat

11

2

12

141

32 lat

14

1

17

150

33 lat

7

2

5

139

34 lat

10

1

11

133

35 lat

10

2

14

97

 

Wiek sprawców zdarzeń drogowych na terenie powiatu krotoszyńskiego

 

Wypadki

Zabici

Ranni

Kolizje

WIEK

SPRAWCY

18 - 24

4

1

5

99

25 - 39

10

1

11

142

Razem

14

2

16

241

40-59

8

0

8

109

60 >

7

0

7

73

15 – 17

1

0

1

3

Najliczniejszą grupą wiekową sprawców zdarzeń drogowych, są osoby młode,  w wieku 18-39 lat:

 

 • SZYBCIEJ ZAWSZE OZNACZA NIEBEZPIECZNIEJ !

         Powyżej przytoczone zostały dane statystyczne zdarzeń drogowych, gdzie główną przyczyną była „prędkość”. Z całą pewnością „prędkość” miała swój niekorzystny udział w większości zdarzeń drogowych zaistniałych na terenie Wielkopolski.

Większa prędkość jazdy to:

 • gorsza obserwacja drogi,
 • zawężenie pola widzenia,
 • zbyt późne zauważenie przeszkody (stojącego pojazdy, pieszego, wyrwy w nawierzchni drogi, itp.),
 • mniej czasu na reakcję,
 • podejmowanie szybko niewłaściwych decyzji o wykonaniu manewrów, np. wyprzedzania, skrętu, itp.
 • wydłużenie drogi hamowania i drogi zatrzymania,

ROZPĘDZIĆ JEST ŁATWO – ZATRZYMAĆ JUŻ NIE