Konferencje "Młody Kierowca" - Konferencja "Młody Kierowca" - KPP Krotoszyn

Konferencja "Młody Kierowca"

Konferencje "Młody Kierowca"

Konferencje „Młody Kierowca"

We wtorek w kinie „Przedwiośnie" w Krotoszynie oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wielkopolskim odbyły się konferencje „Młody Kierowca" adresowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu krotoszyńskiego. Organizatorem była Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie i Starostwo Powiatowe w Krotoszynie. Celem było uwrażliwienie młodzieży na przestrzeganie przepisów i zasad ruchu drogowego.  

Nadkom. Włodzimierz Szał przedstawił stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu krotoszyńskiego. Do dnia dzisiejszego w powiecie, w wypadkach drogowych zginęło 5 osób, a 25 osób zostało rannych. Nasz prelegent podkreślił, że za każdą z tych liczb kryje się ludzka tragedia, ludzki dramat, ludzkie łzy. W konferencjach wziął udział dr inż. Grzegorz Feliczak, rzeczoznawca samochodowy. Wygłosił ona prelekcję na temat „Stan techniczny pojazdu a wypadek drogowy”. Adrian Laskowski specjalista ds. terapii uzależnień zapoznał obecnych z wpływem alkoholu, narkotyków i dopalaczy na prowadzenie pojazdu. Na zakończenie  młodzież obejrzała prezentację „Masz jedno życie".

W konferencji uczestniczyli Starosta Krotoszyński Leszek Kulka, I Zastępca Komendanta Powiatowego w Krotoszynie mł. insp. Andrzej Wajdlejt, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego w Krotoszynie podinsp. Karol Budziński, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Krotoszynie Andrzej Wichłacz oraz nauczyciele.

ZWOLNIJ ZANIM BÊDZIE ZA PóŹNO

Pamiętaj, że nie jesteś sam na drodze. Szanuj życie i zdrowie, zarówno swoje jak i innych uczestników ruchu drogowego.

{galeria}Inne/mlodykierowca2010{/galeria}