Turniej BRD - Wyniki Turniejów Ruchu Drogowego - KPP Krotoszyn

Wyniki Turniejów Ruchu Drogowego

Turniej BRD

Turniej BRD

W piątek, 20 kwietnia w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie, odbyły się powiatowe eliminacje XXXV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W turniejowych zmaganiach uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Zwycięskie drużyny ze Szkoły Podstawowej w Borzęcicach i Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie będą reprezentować powiat krotoszyński w eliminacjach wojewódzkich.

W dniu 20 kwietnia 2012 r. odbyły się eliminacje powiatowe XXXIV Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. Turniejowe zmagania odbywały się w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie. Uczestnicy turnieju mieli do rozwiązania test oraz zadania praktyczne w postaci pokonania rowerem toru przeszkód i udzielania pomocy medycznej. W imprezie wzięło udział 10 szkół podstawowych i 5 szkół gimnazjalnych. Startujące zespoły wykazały się doskonałą znajomością przepisów ruchu drogowego i wykonaniem opatrunku pozorowanej rany oraz świetnymi umiejętnościami jazdy na rowerze.

W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła Szkoła Podstawowa w Borzęcicach, natomiast wśród szkół gimnazjalnych, Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie. Obydwie drużyny będą reprezentować powiat krotoszyński na szczeblu wojewódzkim. Indywidualnymi zwycięzcami turnieju zostali, Kacper Szymczak ze Szkoły Podstawowej w Borzęcicach i Błażej Jędrkowiak z Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie. W nagrodę otrzymali rowery górskie. Każdy ze startujących uczniów otrzymał dyplomy i upominki.

Ideą zawodów było przede wszystkim propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród najmłodszych, miały one również na celu sprawdzenie poziomu posiadanej wiedzy w tym zakresie.

{galeria}Turnieje/Turniej.BRD.2012{/galeria}