Wyniki Turniejów Ruchu Drogowego

XVIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

Motoryzacyjne zmagania 

Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie oraz Starostwo Powiatowe w Krotoszynie wzorem lat ubiegłych zorganizowały turniej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Finał powiatowy odbył się na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wielkopolskim. Po wyrównanej rywalizacji pierwsze miejsce w tegorocznej edycji zdobyli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie.

W czwartek, 24 kwietnia na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wielkopolskim rozpoczęła się kolejna edycja powiatowego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.

Tak jak co roku podczas turnieju rozegrane zostały cztery konkurencje. W pierwszej kolejności uczestnicy musieli zmierzyć się z testem wiedzy o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Test składał się z 20 pytań wielokrotnego wyboru.

W drugiej części uczniowie mieli do wykonania zadanie praktyczne dotyczące codziennej obsługi samochodu. Tutaj młodzież musiała wykazać się znajomością wymaganego stanu technicznego pojazdu i szybką eliminacją usterek. 

Trzecią konkurencją był sprawdzian z umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej. W tej konkurencji uczestnicy musieli w sposób najbardziej realny przedstawić, jak się należy zachować w momencie bycia świadkiem wypadku, w którym ucierpiała osoba.

Na zakończenie odbyła się  jazda sprawnościowa samochodem po torze przeszkód. Ta bardzo widowiskowa konkurencja odbyła się na boisku szkolnym.

W imprezie wzięło udział 8 szkół ponadgimnazjalnych powiatu krotoszyńskiego. Po zakończeniu konkurencji odbył się pokaz ratownictwa drogowego.

Po podsumowaniu punktów okazało się, że najlepszą drużyną zostali uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie, którzy będą teraz reprezentować powiat krotoszyński na eliminacjach wojewódzkich. Drugie miejsce zdobyli reprezentanci Zespołu Gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kobylinie, a trzecie zawodnicy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Koźminie Wielkopolskim.

Na zakończenie Przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego w Krotoszynie, oraz Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski wręczyli zwycięzcom puchary i nagrody.

Głównym celem takich imprez jest popularyzowanie zasad bezpiecznej jazdy i przepisów ruchu drogowego, jak również kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze. W opinii sędziów tegoroczna edycja turnieju była na bardzo wysokim poziomie. Jest to o tyle ważne, że większość uczestników  jest kierowcami, a nabyta wiedza z pewnością przyczyni się do bardziej bezpiecznej i rozważnej jazdy

{galeria}RDprewencja/tMotor2014{/galeria}