BEZPIECZNE PRACE POLOWE - Aktualności - KPP Krotoszyn

Aktualności

BEZPIECZNE PRACE POLOWE

Data publikacji 18.06.2020

W okresie letnim notujemy wzrost liczby wypadków w gospodarstwach rolnych. W Polsce doszło już, niestety, do tragicznych wypadków. W takich miejscach często rodzicom pomagają dzieci, które szczególnie narażone są na ryzyko doznania urazów, a nawet utraty życia.

Aby zapobiegać niepotrzebnym wypadkom apelujemy o rozwagę i szczególną ostrożność podczas wykonywania prac polowych. Pamiętajmy, że chwila nieuwagi, niezachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa, zmęczenie, a także rutyna może doprowadzić do nieszczęścia.

Pamiętajmy, aby nie pozostawiać najmłodszych samych w pobliżu maszyn i bez nadzoru. Poza tym, angażując dzieci do pomocy w gospodarstwie, nie należy powierzać im prac przekraczających ich możliwości fizyczne,

Jak uniknąć zagrożeń?

• Nie zezwalajmy dzieciom na wykonywanie niebezpiecznych prac polowych.

• Nie pozostawiajmy małych dzieci bez opieki dorosłych.

• Nie pozostawiajmy niebezpiecznych narzędzi w miejscach, gdzie mogą stanowić zagrożenie dla dziecka.

• W obejściu powinno być wydzielone miejsce, w którym dzieci mogłyby bawić się. Miejsce to winno być odgrodzone wysoką siatką od części roboczej podwórka, po którym chodzą zwierzęta i poruszają się maszyny rolnicze.

• Nie pozwól  dziecku przebywać w pobliżu  pracującej maszyny rolniczej.

• Nie prośmy dzieci o pomoc przy pracach ze szkodliwymi substancjami chemicznymi takimi jak pestycydy, nawozy, paliwa, rozpuszczalniki, smary, smoły.

• Każdorazowe uruchomienie kombajnu czy ciągnika poprzedź sygnałem dźwiękowym, a wcześniej upewnij się czy w sąsiedztwie pracującej maszyny nie przebywają osoby nieuprawnione, np. bawiące się dzieci!

• Nie każdy, zwłaszcza osoby starsze i dzieci, powinien pracować na wysokości, np. na przyczepie przy załadunku, przy układaniu słomy na stogach i na poddaszach!

• Nie przewoź nikogo na załadowanych wozach i przyczepach!