Dzielnica nr 1 - Posterunek Policji Kobylin - KPP Krotoszyn

Posterunek Policji Kobylin

Dzielnica nr 1

mł. asp. Daniel Rybka
 
Obsługuje:
Miasto Kobylin

Dzielnica nr 1
mł. asp. Daniel Rybka

Telefon kontaktowy:
  - biuro (62) 725 53 30, 47 77 53 330
  - komórkowy: 786-936-342
e-mail: dzielnicowy.kobylin1@po.policja.gov.pl

Plan działań priorytetowych
Ograniczenie oraz dążenie do całkowitego wyeliminowania wykroczeń w rejonie punktu złomu przy ul. Krotoszyńskiej w Kobylinie, gdzie nagminnie dochodzi do popełniania wykroczeń drogowych takich jak nieprawidłowe parkowanie oraz nieszczelnie chodnika,zieleni prze klientów tamtejszego punktu złomu. Zadaniem planu jest zminimalizowanie oraz wyeliminowanie popełnianych wykroczeń drogowych przez kierujących  osobowymi oraz ciężarowymi.