Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie - Posterunki - KPP Krotoszyn

Posterunki

Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie

Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie

63-700 Krotoszyn 
ul. Zdunowska 38a
tel. (62) 725 52 00, 47 77 53
200; fax. (62) 725 52 15, 47 77 53 215
e-mail: dyzurny.krotoszyn@po.policja.gov.pl

przyjęcia interesantów w każdy poniedziałek w godzinach: 15:30 - 17:30

 

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

Naczelnik - (62) 725 52 21

47 77 53 221

Z-ca Naczelnika - (62) 725 52 22

47 77 53 222

 

Sekretariat - (62) 725 52 26

 47 77 53 226

 

Wydział Kryminalny

Naczelnik - (62) 725 52 71

47 77 53 271

 

Z-ca Naczelnika - (62) 725 52 70

47 77 53 270

 

Sekretariat - (62) 725 52 70

47 77 53 270

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Krotoszynie
st. asp. Iwona Karżewicz - tel. (62) 725-52-40, 47 77 53 240; tel kom. 516 912 314