Z rodzicami o cyberprzestępczości - Policja radzi jak żyć bezpiecznie - KPP Krotoszyn

Policja radzi jak żyć bezpiecznie

Z rodzicami o cyberprzestępczości

Z rodzicami o cyberprzestępczości

Cyberprzestępczość była tematem przewodnim spotkania policjanta z krotoszyńskiej komendy z rodzicami uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie. Spotkanie miało na celu przedstawienie dorosłym zagadnień dotyczących zjawiska cyberprzemocy oraz wskazania sposobów  bezpiecznego korzystania z Internetu.

W czwartkowe popołudnie, 16 stycznia 2014 r. sierżant sztabowy Piotr Szczepaniak  spotkał się ze 180.osobową grupą rodziców uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie. W czasie prelekcji omówił zagadnienia dotyczące przestępstw internetowych z udziałem małoletnich. Głównym tematem było zjawisko cyberprzemocy, które charakteryzuje się stosowaniem jej poprzez prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób za pomocą Internetu. Policjant  wyjaśnił aspekty ochrony wizerunku i dóbr osobistych człowieka. Przedstawił także problematykę bezpiecznego korzystania z Internetu, ze szczególnym uwzględnieniem właściwego nadzoru przez rodziców.

Ponadto funkcjonariusz przekazał rodzicom informacje o zagrożeniach wynikających z eksperymentowania ich pociech ze środkami odurzającymi. Wskazał  także instytucje i organizacje, w których w razie problemów  z dziećmi można uzyskać pomoc.

Podczas spotkania Specjalista ds. Nieletnich i Patologii wyjaśnił jaką odpowiedzialność karną ponoszą osoby nieletnie. Zachęcał rodziców do rozmów ze swoimi dziećmi na temat zagrożeń.

Spotkanie to pokazuje jak ważna jest współpraca pomiędzy rodzicami, nauczycielami, a policją. Spotkanie wpisuje się w działania zapobiegania przestępstw przez małoletnich.

{galeria}Prewencja kryminalna/spotkanie.16.1.2014{/galeria}