"Narkotyki i dopalacze zabijają" - kolejne spotkania z uczniami - Profilaktyka - KPP Krotoszyn

Profilaktyka

"Narkotyki i dopalacze zabijają" - kolejne spotkania z uczniami

W miniony piątek krotoszyńscy policjanci zostali zaproszeni do uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Krotoszynie. W ramach kampanii o charakterze edukacyjno - profilaktycznym „Narkotyki i dopalacze zabijają” przestrzegali młodzież przed zażywaniem środków psychotropowych i odurzających, a także o ich konsekwencjach prawnych.

Policjanci w całym kraju prowadzą kampanię profilaktyczną „Narkotyki i dopalacze zabijają”, przebiegającą pod hasłem  „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”. Jej głównym celem jest zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych i prawnych.

Nastolatkowie zebrani w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Krotoszynie oglądając spoty i slajdy, mogli uświadomić sobie, jak poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia są substancje odurzające lub psychotropowe. Policjanci omówili także kwestie dotyczące odpowiedzialności karnej, jakiej podlegają osoby posiadające narkotyki, bądź udzielające je innym.