BEZPIECZNY POWIAT KROTOSZYŃSKI - NURD - Akcje i działania - KPP Krotoszyn

Akcje i działania

BEZPIECZNY POWIAT KROTOSZYŃSKI - NURD

"Bezpieczny Powiat Krotoszyński" pod takim hasłem jutro tj. 13 marca 2018 roku realizowane będą przez funkcjonariuszy Zespołu Ruchu Drogowego w Krotoszynie działania przy udziale policjantów z jednostek sąsiadujących. Taka forma współpracy wpisała się już w tradycję Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie, Jarocinie, Gostyniu czy Rawiczu.

Policjanci Zespołu Ruchu Drogowego krotoszyńskiej jednostki działając na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach naszego powiatu cyklicznie organizują akcje, do których zapraszają funkcjonariuszy Ruchu Drogowego jednostek przyległych, takich jak: Jarocin, Rawicz, Gostyń.

Na drogach powiatu krotoszyńskiego w ostatnim czasie utrzymuje się wysoka ilość zdarzeń drogowych- głównie kolizji drogowych. Analiza tych zdarzeń wskazuje, że ogromny wpływ na tą sytuację ma negatywne zachowania się kierujących. Główną przyczyną wypadków powodowanych przez kierujących pojazdami jest niedostosowanie prędkości
do warunków ruchu, nieprawidłowe wyprzedzanie, kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu czy niestosowanie pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących dzieci. Wspomnieć należy również o egzekwowaniu stosowania się uczestników ruchu do przepisów dotyczących korelacji kierujący-pieszy oraz kierujący pojazdem silnikowym-rowerzysta. Zmniejszenie tego zagrożenia jest jednym z priorytetowych zadań Policji. Realizację tego zadania należy również prowadzić we współpracy z sąsiednimi jednostkami Policji w celu zintensyfikowania działań.

W dniu jutrzejszym (13.03) policjanci z wymienionych jednostek będą prowadzić wzmożone działania na drogach powiatu krotoszyńskiego. Podczas działań funkcjonariusze szczególną uwagę będą zwracać na bezpieczeństwo w rejonach przejść dla pieszych, obowiązek stosowania pasów bezpieczeństwa przez kierujących i pasażerów, a także zgodne z przepisami przewożenie dzieci i stan techniczny pojazdó mający ogromny wpływ na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Celem tych działań jest ograniczenie ilości zdarzeń drogowych oraz zwrócenie uwagi kierowców na fakt, iż przestrzeganie przepisów ruchu drogowego ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo na drodze.