Informacja o efektach działań „PRĘDKOŚĆ - Akcje i działania - KPP Krotoszyn

Akcje i działania

Informacja o efektach działań „PRĘDKOŚĆ

Informacja o efektach działań „PRĘDKOŚĆ ” przeprowadzonych w dniach 16 - 17 lutego 2019 roku na terenie powiatu krotoszyńskiego.

W dniach 16-17 lutego br. policjanci Zespołu Ruchu Drogowego KPP w Krotoszynie skontrolowali 52 pojazdy  silnikowe w tym aż 32 ukarali za przekroczenie prędkości. 

Na terenie Wielkopolski była prowadzona akcja "PRĘDKOŚĆ". Głównym założeniem było przypomnienie kierowcom o obowiązujących przepisach. Stosowanie się do ograniczeń wynikających ze znaków drogowych, ma bezpośredni wpływ na ilość wypadków i kolizji. Nadal wielu kierowców zbyt lekkomyślnie wciska pedał gazu w swoim samochodzie, nie zważając na konsekwencje dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego. Prędkość to jedna z głównych przyczyn wszystkich zdarzeń drogowych.

  • JAKI MANDAT ZA PRĘDKOŚĆ?

Wyciąg z:  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń z dnia 24 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 208, poz. 2023) tj. z dnia 4 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1624) – tekst jednolity.

C Prędkość i hamowanie

 

art. 97 albo art. 92 § 1

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

art. 20 albo § 27 lub § 31 [1]

 

36

do 10 km/h

do 50

37

o 11-20 km/h

od 50 do 100

38

o 21-30 km/h

od 100 do 200

39

o 31-40 km/h

od 200 do 300

40

o 41-60 km/h

od 300 do 400

41

o 51 km/h i więcej

od 400 do 500

42

art. 90

Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie

art. 19 ust. 2 pkt 2

art. 19 ust. 2 pkt 1

od 100 do 300

43

Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym

od 50 do 200

44

art. 97

Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi

art. 19 ust. 3

200

  • ILE PUNKTÓW ZA PRĘDKOŚĆ?

Wyciąg z: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 488)

 

 

 

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości

 

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

01

- powyżej 50 km/h

art. 92a k.w.
albo art. 97 k.w.

art. 20, art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 63 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 2 lit. d p.r.d. albo §27, §31 ust. 1 lub §81 ust. 1 i 2 z.s.d.
albo art. 21 ust. 4 p.r.d.

10

02

- od 41 do 50 km/h

8

03

- od 31 do 40 km/h

6

04

- od 21 do 30 km/h

4

05

- od 11 do 20 km/h

2

07

Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym

art. 90 k.w.

art. 19 ust. 2 pkt 1 p.r.d.

2