Akcja  Bezpieczna droga do szkoły - Akcja "Bezpieczna droga do szkoły" - KPP Krotoszyn

Akcja "Bezpieczna droga do szkoły"

Akcja  Bezpieczna droga do szkoły

Akcja ‑ Bezpieczna droga do szkoły

Policjanci z Krotoszyna wspólnie ze Strażą Miejską spotykają się z uczniami klas pierwszych. Mundurowi w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły ", uczą  dzieci  jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły.

Rozpoczynający się rok szkolny jest okresem, w którym zarówno dzieci z miasta jak i terenów wiejskich, uczęszczające do szkoły, stanowią "grupę" narażoną na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Funkcjonariusze podejmują w tym okresie wzmożone działania profilaktyczne pod nazwą "BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY".

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży jest jednym z priorytetowych zadań, przed którym staje nie tylko Policja, ale również inne instytucje, którym dobro młodego pokolenia nie jest obojętne. Akcja "Bezpieczna droga do szkoły" realizowana jest przez Starostwo Powiatowe, urzędy miejskie i gminne, HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeniowe w Warszawie Oddział w Krotoszynie oraz Komendę Powiatową Policji i Straż Miejską w Krotoszynie. Odbywa się ona w ramach przyjętego w roku 2003 przez Radę Powiatu Krotoszyńskiego, programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego "Bezpieczny Powiat Krotoszyński".

Dziecko idąc do szkoły, wracając ze szkoły do domu, bawiąc się na podwórku, przebywając samo w domu może stać się ofiarą przestępstwa lub nieszczęśliwego wypadku. Zagrożenia ze strony kierujących pojazdami, kontakt z osobą obcą, dealerem narkotyków, rozboje, pobicia, wymuszenia pieniędzy (zastraszanie, grożenie pobiciem), to kilka z wielu niebezpieczeństw, na które narażone są dzieci, pozostające bez opieki rodziców. Brawura, lekkomyślność, brak doświadczenia, a także nieświadomość istniejących niebezpieczeństw - skutkuje niejednokrotnie tragicznymi wydarzeniami.

Krotoszyńscy policjanci oraz strażnicy miejscy wychodząc naprzeciw wymienionym problemom w trakcie spotkań z dziećmi klas pierwszych omawiają zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Najmłodsi mieli możliwość obejrzenia  film profilaktycznego. Na zakończenie spotkań dzieci otrzymują odblaski oraz plany lekcji z zasadami poruszania się po drogach.

{galeria}Prewencja kryminalna/bezpiecznadrogadoszkoly.2012{/galeria}