"Bezpieczna droga do przedszkola" - spotkanie z najmłodszym

"Bezpieczna droga do przedszkola" - spotkanie z najmłodszymi

„Bezpieczna droga do przedszkola” – spotkanie z najmłodszymi

W dniu 30 września 2008r Krotoszyńska Policja odwiedziła dzieci z Przedszkola nr 6 „Kubuś” w Krotoszynie.
Spotkanie miało na celu propagowanie działań związanych z bezpiecznym zachowaniem najmłodszych uczestników ruchu w ramach „Bezpiecznej drogi do przedszkola”.
W spotkaniu brało udział dwudziestu jeden przedszkolaków pod opieką Agnieszki Maćkowiak oraz Lucyny Ide.
Najpierw milusińscy zaśpiewali piosenkę o znakach drogowych, a następnie prezentowali zasady bezpiecznego i właściwego przechodzenia przez jezdnię w miejscach oznakowanych.
Następnie nadkom. Jacek Piechota oraz mł.asp. Andrzej Górniak przeprowadzili mini-quiz ze znajomości zasad bezpiecznego poruszania się.
Po mini-konkursie, dzieci rozwiązywały drogową mini-krzyżowkę.
W tym miejscu dzieciom należą się duże słowa uznania za prezentowany wysoki poziom posiadanej wiedzy.
Dzieci wiedziały nie tylko jak zachowywać się na drodze, ale znały też zasady jak należy postępować gdy są same w domu, bądź będą uczestniczyć w sytuacji zagrożenia życia bądź zdrowia innych ludzi.
Wykonały również prace plastyczne związane bezpośrednio z zasadami bezpiecznego poruszania się.   
Nie lada niespodzianką okazała się możliwość obejrzenia policyjnego wyposażenia.
Wizyta w przedszkolu zakończona została prezentacją policyjnego radiowozu i jego wyposażenia. Największą uciechę sprawiła prezentacja sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej samochodu.
Ukoronowaniem spotkania była pamiątkowa fotografia.

kubus01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kubus02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kubus03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kubus04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kubus05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kubus06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kubus07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kubus08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kubus09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kubus10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kubus11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kubus12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

kubus13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kubus14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kubus15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kubus16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kubus17