Konferencja "Młody kierowca" - Konferencja "Młody Kierowca" - KPP Krotoszyn

Konferencja "Młody Kierowca"

Konferencja "Młody kierowca"

KONFERENCJA „MŁODY KIEROWCA"

W dniu 18 listopada 2008 roku w kinie „Przedwiośnie" w Krotoszynie oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp. odbyły się konferencje „Młody Kierowca" adresowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu krotoszyńskiego. Organizatorem konferencji była Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie i Starostwo Powiatowe w Krotoszynie.

W czasie konferencji zostały zaprezentowane cztery tematy:

· „Statystyka zdarzeń drogowych w powiecie krotoszyńskim" - nadkom. Włodzimierz Szał z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie 

· „Alkohol, narkotyki i kierowca" – podinsp. Małgorzata Biskup z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

·  „Stan techniczny pojazdu a wypadek drogowy" - dr Grzegorz Felczak rzeczoznawca techniki samochodowej

· „Masz jedno życie" - prezentacja multimedialna

Celem konferencji było uwrażliwienie młodzieży na przestrzeganie przepisów i zasad ruchu drogowego.  Do dnia dzisiejszego w powiecie krotoszyńskim zginęło w wypadkach drogowych 13 osób (w analizowanym okresie roku ubiegłego 6 osób). Za każdą z tych liczb kryje się ludzka tragedia, ludzki dramat.

ZWOLNIJ ZANIM BÊDZIE ZA PóŹNO – pamiętaj nie jesteś sam na drodze, szanuj życie i zdrowie swoje i innych uczestników ruchu drogowego.

W konferencji uczestniczyli Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego w Krotoszynie asp. sztab Krzysztof Jaruzel, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Andrzej Wichłacz.

 

konf.mody.kierowca.1

 konf.mody.kierowca.2

 konf.mody.kierowca.3

konf.mody.kierowca.4