Konferencja "Młody kierowca" - Konferencja "Młody Kierowca" - KPP Krotoszyn

Konferencja "Młody Kierowca"

Konferencja "Młody kierowca"

KONFERENCJA „MŁODY KIEROWCA"

Dzisiaj w kinie „Przedwiośnie" w Krotoszynie oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp. odbyły się konferencje „Młody Kierowca" adresowane do uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych powiatu krotoszyńskiego. Organizatorem konferencji była Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie i Starostwo Powiatowe w Krotoszynie.

W czasie konferencji zostały zaprezentowane cztery tematy:

· „Statystyka zdarzeń drogowych w powiecie krotoszyńskim" - nadkom. Włodzimierz Szał z Komendy Powiatowej Policjiw Krotoszynie 

· „Alkohol, narkotyki i kierowca" – mgr Adam Głuszek specjalista ds. terapii uzależnień

·  „Stan techniczny pojazdu a bezpieczeństwo" – mgr inż. Krzysztof Szpera rzeczoznawca samochodowy, biegły sądowy

· „Masz jedno życie" - prezentacja multimedialna

Celem konferencji było uwrażliwienie młodzieży na przestrzeganie przepisów i zasad ruchu drogowego.  Do dnia dzisiejszego
w powiecie krotoszyńskim zginęło w wypadkach drogowych 2 osoby (w analizowanym okresie roku ubiegłego 9 osób). Za każdąz tych liczb kryje się ludzka tragedia, ludzki dramat.

W konferencji uczestniczyli Starosta Krotoszyński Leszek Kulka, Zastępca Komendanta Powiatowego w Krotoszynie mł. insp. Andrzej Wajdlejt, Naczelnik Prewencji i Ruchu Drogowego w Krotoszynie podinsp. Karol Budziński, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Andrzej Wichłacz.

ZWOLNIJ ZANIM BÊDZIE ZA PóŹNO

pamiętaj nie jesteś sam na drodze, szanuj życie i zdrowie swoje i innych uczestników ruchu drogowego
{galeria}Inne/knferenMK{/galeria}