Konferencja Młody kierowca 2014 - Konferencja "Młody Kierowca" - KPP Krotoszyn

Konferencja "Młody Kierowca"

Konferencja Młody kierowca 2014

Konferencja „Młody Kierowca”

28 października z inicjatywy Komendy Powiatowej w Krotoszynie i Starostwa Powiatowego, w powiecie krotoszyńskim odbyły się konferencje „Młody kierowca”. Adresatami byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi lub wkrótce je otrzymają.


28 października br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wielkopolskim oraz w kinie „Przedwiośnie" w Krotoszynie odbyły się konferencje „Młody Kierowca". Spotkanie było adresowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu krotoszyńskiego, którzy posiadają lub wkrótce otrzymają uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi. Organizatorem była Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie i Starostwo Powiatowe w Krotoszynie. Celem było uwrażliwienie młodzieży na przestrzeganie przepisów i zasad ruchu drogowego

Mł. asp. Piotr Szczepaniak przedstawił stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu krotoszyńskiego. Do dnia konferencji na terenie powiatu w wypadkach drogowych zginęły 3 osoby, a 33 zostały ranne. Funkcjonariusz podkreślił, że za każdą z tych liczb kryje się ludzka tragedia, ludzkie łzy. W konferencjach wzięła udział psycholog, mgr Joanna Olejnik, która zobrazowała obecnym jaki wpływ na kierowców ma zażycie środków psychoaktywnych. Kolejny prelegent, dr inż. Grzegorz Feliczak rzeczoznawca samochodowy, wygłosił prelekcję pod tytułem „Stan techniczny pojazdu a wypadek drogowy”. Na zakończenie  młodzież obejrzała prezentację multimedialną „Masz jedno życie".

W konferencji uczestniczyli: Starosta Krotoszyński Leszek Kulka, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie podinsp. Włodzimierz Szał, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Krotoszynie Andrzej Wichłacz, nauczyciele oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych. 

ZWOLNIJ ZANIM BÊDZIE ZA PóŹNO

Pamiętaj, że nie jesteś sam na drodze. Szanuj życie i zdrowie, zarówno swoje jak i innych uczestników ruchu drogowego.