Aktualności

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY

Data publikacji 01.09.2023

Na drogach naszego powiatu już wkrótce ruszą policyjne działania „Bezpieczna droga do szkoły”. W okolicach szkół pojawi się więcej policyjnych patroli, których głównym zadaniem będzie dbanie o bezpieczeństwo szczególnej grupy użytkowników ruchu drogowego - dzieci i młodzieży. Krotoszyńscy policjanci dokonali sprawdzenia oznakowań pionowych i poziomych w rejonie szkół całego powiatu by jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo dzieci rozpoczynających 4 września naukę w szkołach.

Przygotowania do „Bezpiecznej drogi do szkoły” rozpoczęły się już kilka tygodni temu. Kiedy dzieci korzystały z ostatnich wolnych dni, policjanci ruchu drogowego oraz dzielnicowi weryfikowali oznakowanie dróg oraz urządzeń ostrzegawczo - zabezpieczających w rejonach szkół i bezpośrednio prowadzących do szkół. W trakcie kontroli na terenie naszego powiatu nie ujawniono nieprawidłowości.

4 września- pierwszy dzwonek!

Rok szkolny 2023/2024  już za chwilę się rozpoczynie. Dla wielu dzieci to czas pierwszego samodzielnego pokonania dystansu do i ze szkoły. Warto więc zadbać o ugruntowanie ich wiedzy o ruchu drogowym. Solidne podstawy, pomoc ze strony policjantów oraz dobry przykład od rodzica na pewno dadzą dzieciom większe poczucie bezpieczeństwa.

Początek roku szkolnego to również czas, by przypomnieć kierowcom,  jak ważna jest wzmożona koncentracja i czujność w rejonach szkół.

Policjanci zadbają o bezpieczeństwo uczniów w rejonach szkół i przedszkoli

W pierwszych tygodniach września krotoszyńscy policjanci skoncentrują się na bezpieczeństwie w okolicach szkół i przedszkoli. Będą nadzorować przejścia dla pieszych, sprawdzać jak kierowcy wywiązują się z obowiązków wobec pieszych i stosują się do przepisów ruchu drogowego. Skontrolują stan techniczny oraz wyposażenie tych pojazdów, które będą dowozić dzieci do szkół. Sprawdzą stan trzeźwości ich kierowców. Policjanci będą też przyglądać się,  w jaki sposób rodzice przywożą swoje pociechy do szkół i przedszkoli. Wyegzekwują obowiązek używania pasów bezpieczeństwa, zwrócą uwagę na sposób przewożenia dzieci. W dnich od 5 do 8 września 2023 roku policjanici przeprowadzą akcję pod nazwą ,, Pomachaj kierowcy", która ma na celu pomoc najmłodszym dzieciom w bezpiecznym przejściu przez jezdnię.

Przypominamy o przepisach i podstawowych zasadach bezpieczeństwa

Warto pamiętać, że zgodnie z przepisami ruchu drogowego każde dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat - sytuacja ta nie dotyczy strefy zamieszkania, gdzie dzieci mogą swobodnie się poruszać. Przepis ten nie dotyczy też drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych. Dzieci powinny być przewożone w aucie zgodnie z przepisami.

Na przejściu dla pieszych…

Zgodnie z przepisami  każdy pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Podczas codziennych rozmów warto przypominać dzieciom, że przepisy nie zwalniają pieszych z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz korzystania z przejścia dla pieszych. Zabrania się pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych. Należy pamietać, żę rozpędzonego samochodu nie da sie zatrzymać w sekunde i  w tym przypadku nie możemy liczyc na cud.

Należy także uczulać dzieci na fakt, że podczas przechodzenia przez przejście nie można korzystać z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego.


Krotoszyńscy policjanci zadbają aby Wasza droga do szkoły była bezpieczna.

 

Powrót na górę strony