Aktualności

ROWERZYSTO – UWAŻAJ NA DRODZE!

Data publikacji 06.09.2023

Dla większości osób jazda rowerem jest sposobem na aktywne spędzanie wolnego czasu i rekreację, dla innych jest to środek komunikacji, którym dojeżdżają do pracy, szkoły czy po zakupy. Należy jednak pamiętać, że niezależnie w jakim celu korzysta się z roweru, to osoby poruszające się tym pojazdem należą do grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego, na bezpieczeństwo których znaczący wpływ ma ich zachowanie na drodze, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, ale też właściwie wyposażony rower.

Rosnąca liczba jednośladów na polskich drogach zmienia podejście do zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym uwzględniając specyfikę tej grupy. Wypadki z udziałem użytkowników jednośladów stanowią duży problem, gdyż pociągają za sobą poważne skutki. Stąd też od wielu lat podejmowane są różnorodne działania mające na celu ograniczenie liczby wypadków z ich udziałem, a co za tym idzie zmniejszenie liczby osób poszkodowanych.

Na bezpieczeństwo rowerzystów znaczący wpływ ma ich zachowanie w ruchu drogowym, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, ale też właściwie wyposażony rower.

Obowiązkowe wyposażenie roweru:

 • lampa ze światłem białym lub żółtym selektywnym, umieszczona z przodu,

 • sygnał dźwiękowy (na przykład dzwonek) o nieprzeraźliwym tonie,

 • lampa ze światłem czerwonym umieszczona z tyłu (może być światło migające),

 • światło odblaskowe barwy czerwonej umieszczone z tyłu, w kształcie innym niż trójkąt,

 • przynajmniej jeden skutecznie działający hamulec – ręczny lub nożny.

Włączenie oświetlenia obowiązuje rowerzystę w warunkach złej widoczności – gdy zapada zmierzch, jest noc czy też widoczność jest ograniczona z powodu warunków atmosferycznych np. mgły. Światła należy włączać także podczas jazdy w tunelu.

Rowerzysto pamiętaj o:

 • używaniu sprawnego i w pełni wyposażonego roweru,

 • korzystaniu z dróg dla rowerów,

 • przestrzeganiu przepisów,

 • nie wymuszaniu pierwszeństwa przejazdu,

 • sygnalizowaniu odpowiednio wcześnie manewrów (skrętu, zmiany pasa ruchu),

 • nie ścinaniu zakrętów,

 • korzystaniu z kasku ochronnego i kamizelki odblaskowej.

Obowiązek jazdy po drodze dla rowerów – rowerzysta ma obowiązek korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Rowerzysta wyjątkowo może jechać po chodniku lub po drodze dla pieszych gdy:

 • opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;

 • szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 kilometrów na godzinę, wynosi co najmniej 2 metry i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,

 • warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gęsta mgła).

UWAGA!

Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Rowerzysta a przejście dla pieszych

Rowerzysta jest zobowiązany zejść z roweru i przeprowadzić go po przejściu dla pieszych, jeśli chce je przekroczyć. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja, kiedy obok pasów dla pieszych jest przejazd rowerowy. W takim wypadku rowerzysta nie musi zsiadać z roweru.

Dziecko na rowerze

 • Dzieci poniżej 10 lat mogą samodzielnie poruszać się na rowerze pod opieką osoby dorosłej. Rowerzysta może jechać rowerem po chodniku, gdy opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem.

 • Dziecko do lat 7 może być przewożone na rowerze, pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym, siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

Rowerzysto zanim skręcisz w prawo:

 • upewnij się, że możesz wykonać manewr,

 • wyciągnij prawą rękę – zasygnalizuj zamiar wykonania skrętu,

 • ponownie upewnij się czy droga jest wolna,

 • zbliż się do prawej krawędzi jezdni,

 • wykonaj skręt ustępując pierwszeństwa pieszym na przejściu drogi poprzecznej,

 • kontynuuj jazdę możliwie blisko prawej krawędzi jezdni.

Rowerzysto zanim skręcisz w lewo:

 • upewnij się, że możesz wykonać manewr,

 • wyciągnij lewą rękę – zasygnalizuj zamiar wykonania skrętu,

 • ponownie upewnij się czy droga jest wolna,

 • zbliż się do środka jezdni (osi jezdni),

 • ponownie upewnij się, czy droga jest wolna (na przykład czy nikt cię nie wyprzedza) i czy przeciwny pas ruchu też jest wolny,

 • wyciągnięciem lewej ręki zasygnalizuj zamiar wykonania skrętu,

 • gdy droga za Tobą (na twoim pasie) i przed Tobą (na przeciwnym pasie) jest wolna, wykonaj skręt,

 • wjedź na właściwy pas ruchu – uważaj na pieszych na przejściu wyznaczonym na drodze poprzecznej.

Zasady zachowania ostrożności lub szczególnej ostrożności to reguły do których użytkownik drogi powinien rygorystycznie się stosować. Zasady te oznaczają, iż należy unikać wszelkiego działania, które mogłoby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, utrudnić go lub narazić kogoś na szkodę.

Rowerzyści są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego to oznacza, że nie są chronieni osobistymi środkami technicznymi, takimi jak poduszka powietrzna czy pasy bezpieczeństwa, a w kontakcie z samochodem, przy dużej prędkości kolizyjnej, doznają poważnych obrażeń albo nawet ponoszą śmierć.

W trosce o własne bezpieczeństwo rowerzyści powinni pamiętać, że podczas przejeżdżania przez jezdnię po wyznaczonym przejeździe obowiązani są stosować zasadę szczególnej ostrożności. Przede wszystkim zmniejszyć prędkość, aby kierowca samochodu, zwłaszcza skręcającego w drogę poprzeczną, miał szansę dostrzec rowerzystę z wyprzedzeniem i odpowiednio zareagować.


 

Powrót na górę strony