Aktualności

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA I KARNA NIELETNICH - ROZMOWA Z MŁODZIEŻĄ

Data publikacji 16.11.2023

Oficer prasowy z Komendy Powiatowej w Krotoszynie przeprowadził spotkania, dotyczące odpowiedzialności prawnej i karnej nieletnich. Uczestnikami spotkań byli uczniowie klas 1 z I LO w Krotoszynie. Demoralizacja, czyn karalny, odpowiedzialność prawna nieletnich to tematy, na które rozmawiał z młodzieżą policjant.

We wtorek, 14 listopada br. policjant z krotoszyńskiej komendy przeprowadził spotkanie, dotyczące odpowiedzialności prawnej i karnej nieletnich. Omówiono, kto to jest osoba nieletnia oraz jakie ma prawa i obowiązki. Policjant wytłumaczył, co oznacza określenie czyn karalny. Uczniowie dowiedzieli się, jak klasyfikowane są różne działania naruszające prawo i jaka grozi za nie kara. Policjant również poinformował młodzież co to jest demoralizacja, przedstawiając jednocześnie  jakie środki wychowawcze i poprawcze mogą być zastosowane wobec osoby nieletniej. Podano liczne przykłady ze swojej pracy, obrazujące jak często z pozoru niewinne żarty prowadzą do nieszczęść, za które ktoś później odpowiada przed sądem rodzinnym i nieletnich.

Konsekwencją tych czynów i odbytej przez nich kary mogą być problemy ze znalezieniem pracy w przyszłości i powrót do życia w społeczeństwie. Policjant dodał, że zaświadczenie o niekaralności jest jednym z dokumentów, który coraz częściej jest wymagany przez pracodawców na terenie Polski jak i poza jej granicami.

Funkcjonariusz przypominał o tym, aby nie być obojętnym na krzywdę innych osób i reagować kiedy jesteśmy świadkami przemocy i kierujmy się dewizą „Nie rób drugiemu co Tobie nie miłe”

Powrót na górę strony