Historia Komendy

Historia Komendy

Historia Komendy

Działalność Policji w powiecie krotoszyńskim zapoczątkowana została 12 listopada 1918r. kiedy to powołano Straż Ludową,której komendantem został dr Władysław Bolewski, a jej naczelnikiem Kończak. Do roku 1918 sprawy policyjne miał w swojej kompetencji magistrat na czele z burmistrzem i sekretarzem jako zastępcą. Krótko przed II Wojną Światową Komendantem Policji w Krotoszynie, od roku 1937 był GRUS Kazimierz. W lutym 1945r po wyzwoleniu Krotoszyna ukonstytuowała się nowa władza lokalna, która powołała Komendę Powiatową Milicji Obywatelskiej w Krotoszynie w miejsce dotychczas istniejącej Komendy Garnizonu Wojska Polskiego. ówczesnym Komendantem Powiatowym Milicji Obywatelskiej w Krotoszynie /pierwszym w historii powojennej, mianowano chorążego Władysława Kędzierskiego, zastępcą Antoniego Koczorowskiego. Od dnia 02 lutego 1945r. Komendant Powiatowy Milicji Obywatelskiej w Krotoszynie mianował komendanta miasta i komendantów w gminach Krotoszyn, Koźmin, Kobylin, Dobrzyca, Pogorzela, Rozdrażew, Sulmierzycei Zduny. W kwietniu 1945r struktura organizacyjna Milicji Obywatelskiej dostosowana została do otrzymanych etatów.Powstał 31-osobowy pluton rezerwy i 10-osobowa sekcja śledcza. Na terenie powiatu rozmieszczono posterunki milicyjne. W ciągu kilkudziesięciu następnych lat, podobnie jak sytuacja w kraju,zmieniała się organizacja i struktury krotoszyńskiej Policji. W wyniku zmian ustrojowych, w lipcu 1990r. ówczesny Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych przekształcony został w Komendę Rejonową Policji, aby następnie z dniem 01 stycznia 1999r. w wyniku reformy administracyjnej państwa, przekształcić się w funkcjonującą do dziś Komendę Powiatową Policji w Krotoszynie.

Powrót na górę strony