Nieetatowy Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka

LINKI I ADRESY

http://isp.policja.pl/isp/prawa-czlowieka-w-poli
https://www.rpo.gov.pl/
http://www.hfhr.pl/
https://amnesty.org.pl/
https://mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/ochrona-praw-czlowieka/174,Przeciwdzialanie-dyskryminacji.html
https://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/
Adresy
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu [www.echr.coe.int]
European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 Strasbourg Cedex
France
Tel : +33 (0)3 88 41 20 18
Fax : +33 (0)3 88 41 27 30

Rzecznik Praw Obywatelskich [www.rpo.gov.pl]
Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa
tel.:(+ 48 22) 551 77 00
fax:(+ 48 22) 827 64 53
e-mail rzecznik@rpo.gov.pl

Trybunał Konstytucyjny [www.trybunal.gov.pl]
Al. Jana Christiana Szucha 12a
00-918 Warszawa,

Sąd Najwyższy [www.sn.pl]
Pl. Krasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa 41
tel. (+48 22) 530-80-00

Naczelny Sąd Administracyjny [www.nsa.gov.pl]
ul. Jasna 6
00-013 Warszawa
tel.: (+48 22) 551 60 00

Helsińska Fundacja Praw Człowieka [www.hfhrpol.waw.pl]
ul. Zgoda 11
00-018 Warszawa
tel.: (+48 22) 828 10 08, 828 69 96, 556 44 40
fax: (+48 22) 556 44 50

Powrót na górę strony