Odświeżamy nasze miasta

Odświeżamy nasze miasta

„Odświeżamy nasze miasta”

Krotoszyńska Policja przyłączyła się do ogólnopolskiego projektu pod hasłem „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT”. W środę, 28 marca w sprawie tego przedsięwzięcia zostało podpisane porozumienie z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Krotoszynie.

„Odświeżamy nasze miasta” to ogólnopolska akcja, której celem jest ochrona zdrowia poprzez podnoszenie świadomości na temat wpływu dymu tytoniowego (biernego i czynnego palenia) na zdrowie człowieka, upowszechnienia wiedzy o istniejącym prawodawstwie, tworzenia stref bezdymnych oraz egzekwowania przestrzegania obowiązującego prawa w zakresie zakazu palenia tytoniu.

W środę, 28 marca br. w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krotoszynie odbyło się spotkanie w celu powołania lokalnej koalicji. Jej celem jest realizacja programu: „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT". Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie zaprosił do współpracy w ramach działań edukacyjnych m.in. Policję, Straż Miejską, oraz lokalne media. Ze strony krotoszyńskiej komendy w spotkaniu uczestniczyli p.o. I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Mariusz Jaśniak i rzecznik prasowy nadkom. Włodzimierz Szał. W trakcie spotkania zostało podpisane porozumienie między Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krotoszynie a Komendantem Powiatowym Policji w Krotoszynie. Dotyczy ono współpracy na rzecz realizacji projektu.

 

Informujemy, iż patrole policyjne będą zwracać większą uwagę na przestrzeganie postanowień Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Jesteśmy przekonani, że poprzez prowadzone wspólne działania, mieszkańcy powiatu krotoszyńskiego osiągną wymierne korzyści w postaci zmniejszenia negatywnych skutków palenia wyrobów tytoniowych.

 
Zadbajmy o nasze zdrowie i zdrowie innych.
 

spotkanie.sanepid
Powrót na górę strony