Ogólnopolska kampania społeczna "Użyj wyobrazni"

Ogólnopolska kampania społeczna "Użyj wyobrazni"

 Ogólnopolska kampania społeczna "Użyj wyobrazni"

plakatUżyj wyobraźni” to hasło przewodnie ogólnopolskiej kampanii społecznej mającej na celu poprawę bezpieczeństwa  i wzrost świadomości najbardziej zagrożonych użytkowników dróg. Inicjatorem  programu jest  Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, a jego partnerami  największe podmioty zaangażowane w poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i  PZU. Kampania wspierana jest przez patronów medialnych: Onet.pl, PAP, portal narogach.pl , blog.pl , a zorganizowana dzięki zaangażowaniu pro publico bono agencji reklamowej BBDO Warszawa.  

 

 „Użyj wyobraźni”  to program o charakterze prewencyjnym, który zwraca uwagę społeczną  na nieodpowiedzialne zachowania na drodze oraz buduje  świadomość zagrożeń, jakie niosą za sobą: nadmierna prędkość i brawura kierowców.

Program stara się uświadomić wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, że skutki ich nieodpowiedzialnych zachowań, mają szerokie konsekwencje – nie dotyczą tylko samych sprawców kolizji i wypadków, ale dotykają również innych użytkowników dróg, którzy często stają się niewinnymi ofiarami tych zdarzeń. 

Kampania rozpoczęła się w kwietniu b.r. komunikacją  dotyczącą bezpiecznej jazdy motocyklistów i została z dużym zainteresowaniem przyjęta przez środowisko, które niezwykle emocjonalnie zaangażowało się w społeczną dyskusję wokół problemu.

Obecnie rozpoczyna się drugi etap kampanii,  w którym inicjatorzy i  partnerzy programu zwracają się do młodych kierowców i zachęcają ich eliminowania niebezpiecznych zachowań na drodze oraz do „używania  wyobraźni” podczas  kierowania pojazdami.

Statystycznie, każdego dnia ,,młodzi kierowcy” powodują wypadki w wyniku których giną 3 osoby. Najczęstszym powodem wypadków  jest brawurowa jazda i brak doświadczenia w kierowaniu samochodem lub motocyklem, a motywem bywa chęć zaimponowania rówieśnikom.

Większa liczba wypadków oraz ofiar występuje wprawdzie w przedziale wiekowym 25-39 lat,  jednak biorąc pod uwagę liczebność populacji w poszczególnych grupach wiekowych, to osoby w wieku 18-24 lata znajdują się w grupie o najwyższym wskaźniku wypadków i stanowią największe zagrożenie wśród kierujących pojazdami.

Z danych uzyskanych  za 2008 r. wynika, że w tej kategorii wiekowej wskaźnik wypadków na 10 tys. populacji wynosi aż 22,03 podczas gdy odpowiednio dla kierowców w wieku 25 – 39 lat -14,61, w wieku 40 – 59 lat - 8,92 a w wieku 60 lat i powyżej wynosi 4,86.

W 2008 r. kierowcy z grupy wiekowej  18-24 lata spowodowali 9 357  wypadków, w których zginęło 1 018 osób, a 13 588 zostało rannych. Dane te były wyższe niż rok wcześniej – w 2007 r.

Najwięcej wypadków, których bezpośrednimi sprawcami są młodzi kierowcy, ma zwykle miejsce w lecie - w ubiegłym roku był to sierpień, a ich  liczba gwałtownie wzrastała w  weekendy.

Kampania „Użyj wyobraźni” skierowana jest do grupy młodszych odbiorców, dlatego w reklamie wykorzystano język i symbolikę  właściwą dla percepcji  tej grupy. Niezwykle sugestywne, czasami wręcz szokujące środki wyrazu zastosowane w reklamach mają zainteresować, zaintrygować, wciągnąć do dyskusji, pobudzić do myślenia, a w końcu skłonić do refleksji nad własnym zachowaniem na drodze oraz jego nieuchronnymi skutkami.

Sercem komunikacyjnym kampanii, podobnie jak w pierwszym jej etapie, jest strona www.uzyjwyobrazni.pl. Jest to podstawowe narzędzie interaktywne służące  wymianie opinii i informacji pomiędzy organizatorami akcji, a jej odbiorcami.

 

uzyjwyobrazni
Na stronie dostępne są m.in. projekty plakatów i bannery. Niestandardowe, intrygujące, niekiedy kontrowersyjne rozwiązania kreatywne, mają za zadanie sprowokować dyskusje  o problemie wśród młodych ludzi. 

 

Zaplanowane działania w kampanii to plakaty , rozwieszane w miejscach  uczęszczanych przez naszą grupę docelową: puby, dyskoteki , szkoły jazdy, billboardy w całej Polsce, akcje ambientowe ( grafiki na parkingach) , prasa , Internet , spot TV.

Równolegle, w czasie  gdy będzie trwała kampania,  policjanci ruchu drogowego zintensyfikują działania kontrolne wobec użytkowników dróg stwarzających niebezpieczeństwo.  Będą oni propagować zgodne z prawem kulturalne i bezpieczne zachowania na drodze wskazując jednocześnie na  skutki brawurowej jazdy.

 

plakat
Wszystkie nasze działania podporządkowane są jednemu celowi - aby wypadków i ofiar było mniej.

 


KONTAKT:
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Bruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury:

Barbara Król 22 630 10 71 bkrol@mi.gov.pl

Joanna Flieger 22 630 10 71 jflieger@mi.gov.pl

Komenda Główna Policji:

mł. insp. dr Mariusz Sokołowski rzecznikkgp@policja.gov.pl

BBDO Warszawa:

Anna Pasternak 22 532 95 01 pasternak@bbdo.com.pl

 

media

 

Powrót na górę strony