Programy prewencyjne

Bezpieczne Miasto

PROGRAM PREWENCYJNY

"BEZPIECZNE MIASTO"

Celem głównym programu jest zapobieganie przestępczości.

Celami pośrednimi są:

 • ograniczenie przestępczości,
 • zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa,
 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości życia,
 • stworzenie bezpiecznego miasta do prowadzenia działalności gospodarczej i życia społecznego

 

Podmiotami współpracującymi w realizacji programu są:

 • Starostwo Powiatowe w Krotoszynie
 • Urząd Miasta i Gminy w Krotoszynie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 • Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Sąd Rejonowy w Krotoszynie
 • Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie
 • Wszystkie inne podmioty pozapolicyjne zainteresowane utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego

Program został rozpoczęty w Komendzie Powiatowej Policji w Krotoszynie w 1999 roku.

 

Metodami i sposobami realizacji programu są:  

Kształtowanie świadomości prawnej i wiktymologicznej społeczeństwa pobudzanie inicjatyw społecznych w kierunku działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa zaangażowanie wszelkich prowadzenie możliwych podmiotów w partnerską współpracę międzyinstytucjonalną z Policją prowadzenie badań środowiskowych wskazujących na potrzebę i zasadność podjęcia działań programowych organizowanie akcji znakowania przedmiotów wartościowych należących do działkowców.

 

Działania profilaktyczne ukierunkowane są na:

Prewencję fizyczną, obejmującą fizyczną i techniczną ochronę mienia poprzez znakowanie przedmiotów, upowszechnianie technik zabezpieczania mienia, korektę rozwiązań komunikacyjnych, tworzenie bezpiecznych przejść itp.

Prewencję fizyczną, obejmującą fizyczną i techniczną ochronę mienia poprzez znakowanie przedmiotów, upowszechnianie technik zabezpieczania mienia, korektę rozwiązań komunikacyjnych, tworzenie bezpiecznych przejść itp.

Prewencję społeczną, mającą na celu edukację, poradnictwo oraz pomoc społeczną. Prewencja społeczna obejmuje m.in.: - problematykę demoralizacji i przestępczości nieletnich; - sprawy rodziny oraz dziecka w tej rodzinie; - ochronę kobiet; - ochronę ofiar przestępstwa; - ochronę osób starszych i niepełnosprawnych; - bezpieczeństwo podróżnych; - poradnictwo zawodowe np. dla doręczycieli pocztowych, właścicieli sklepów; kantorów, banków, stacji paliw płynnych, baz transportowych, straży przemysłowych itp; - zapobieganie patologiom społecznym poprzez tworzenie programów pomocy dla osób uzależnionych od narkotyków, alkoholu, członków subkultur młodzieżowych; - tworzenie programów wczesnej edukacji dla dzieci i młodzieży;; inspirowanie działań kulturalnych; współpracę z prasą i radiem na rzecz kształtowania świadomości prawnej oraz edukacji wiktymologicznej społeczeństwa.

Adresatami programu są mieszkańcy powiatu krotoszyńskiego.

 

Powrót na górę strony