Programy prewencyjne

Bezpieczna Wieś

PROGRAM PREWENCYJNY

"BEZPIECZNA WIEŚ"

 

Celem głównym programu jest zapobieganie przestępczości na wsi.

 

Cele pośrednie to:

 

 • ograniczenie patologii na wsi
 • ograniczenie przestępczości,
 • zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa,
 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości życia,
 • stworzenie „bezpiecznej wsi" do prowadzenia działalności rolniczej i życia społecznego.

 

Metodami i sposobami realizacji programu są:

 

 • kształtowanie świadomości prawnej i wiktymologicznej społeczeństwa
 • pobudzanie inicjatyw społecznych w kierunku działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa
 • zaangażowanie wszelkich możliwych podmiotów w partnerską współpracę międzyinstytucjonalną z Policją
 • prowadzenie badań środowiskowych wskazujących na potrzebę i zasadność podjęcia działań programowych
 • bieżące prowadzenie rozpoznania środowiska wiejskiego w zakresie występowania zjawisk patologicznych wśród dzieci i dorosłych
 • propagowanie wśród społeczności wiejskich określonych form zachowania się w sytuacjach zagrożenia
 • oddziaływanie na organizacje wiejskie w celu włączenia ich do aktywnego uczestnictwa w poprawę bezpieczeństwa i porządku na wsi
 • inicjowanie i prowadzenie szerokiej działalności profilaktyczno - informacyjnej o skali zagrożenia przestępczością na wsi i możliwościach jej zapobiegania
 • prowadzenie stałej analizy zagrożenia przestepczością i wykroczeniami i na tej podstawie planowanie przedsięwzięć zmierzających do ich ograniczenia
 • angażowanie do tych przedsięwzięć rodziców, szkół, organizacji kościelnych

 

Działania profilaktyczne ukierunkowane są na:

 

1. Prewencję fizyczną, obejmującą fizyczną i techniczną ochronę mienia poprzez znakowanie przedmiotów, upowszechnianie technik zabezpieczania mienia, korektę rozwiązań komunikacyjnych, tworzenie bezpiecznych przejść itp.

2. Prewencję społeczną, mającą na celu edukację, poradnictwo oraz pomoc społeczną. Prewencja społeczna obejmuje m.in.: - problematykę demoralizacji i przestępczości nieletnich; - sprawy rodziny oraz dziecka w tej rodzinie; - ochronę kobiet; - ochronę ofiar przestępstwa; - ochronę osób starszych i niepełnosprawnych; - bezpieczeństwo podróżnych; - poradnictwo zawodowe np. dla doręczycieli pocztowych, właścicieli sklepów; itp.; - zapobieganie patologiom społecznym poprzez tworzenie programów pomocy dla osób uzależnionych od narkotyków, alkoholu, członków subkultur młodzieżowych; - tworzenie programów wczesnej edukacji dla dzieci i młodzieży;; inspirowanie działań kulturalnych; współpracę z prasą i radiem na rzecz kształtowania świadomości prawnej oraz edukacji wiktymologicznej społeczeństwa wiejskiego.

 

Powrót na górę strony