"Jedź na medal"

Jedź na medal 2005

Akcja „JEDŹ NA MEDAL 2005"


W dniu 07.10.2005 r. Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie zorganizowała wspólnie z Zespołem Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie akcję prewencyjną „JEDŹ NA MEDAL". Uczestniczyło w niej 15 dzieci z klasy 3a wraz z wychowawczynią Teresą Gędziorowską i 17 dzieci z klasy 3b wraz z wychowawczynią Sylwią Szpoper. Dzieci z tych klas wykonały medale w kształcie „Słoneczek" z uśmiechniętą „buźką" (dla kierowców jadących zgodnie z przepisami ruchu drogowego) i „Chmurek" z smutną „buźką" (dla kierowców przekraczających dozwoloną prędkość). Ze strony Sekcji Prewencji i Ruchu KPP Krotoszyn uczestniczyli: specjalista ds. prewencji kryminalnej i nieletnich kom. Włodzimierz Szał i Kierownik Ogniwa Ruchu Drogowego sierż. sztab. Mirosław Gańko.

 Akcja ukierunkowana była na kierowców przekraczających prędkość w terenie zabudowanym w okolicy szkół. Po zatrzymaniu przez funkcjonariusza pojazdu przy wykorzystaniu miernika prędkości K-15 dzieci wręczały kierowcy medal stosownie do poprawności jego jazdy i recytowały wierszyki.

KAŻDY KIEROWCA ZOSTAŁ POUCZONY O CELU AKCJI

jedz_3
jedz_14
PAMI¡TKOWE ZDJÊCIE UCZESTNIKóW WRAZ Z KIEROWC¡, KTóRY PRZESTRZEGAŁ PRZEPISY I OTRZYMAŁ OD DZIECI NAGRODÊ W POSTACI SŁONECZKA
jedz_4
KOM. W. SZAŁ PRZEPROWADZIŁ POGADANKÊ NA TEMAT BEZPIECZNEJ DROGI DO SZKOŁY
jedz_10
DZIECI Z ZAINTERESOWANIEM PRZYGL¡DAŁY SIÊ AKCJI
jedz_11
KIEROWCY JAD¡CY POPRAWNIE OTRZYMYWALI SŁONECZKA, A KIEROWCY JAD¡CY NIEPRZEPISOWO DOSTAWALI CHMURKI
jedz_12
jedz_13
DZIECI RECYTOWAŁY WIERSZYKI 
jedz_15
RADAR I „LIZAK" BYŁY W POGOTOWIU
jedz_16
jedz_17
Powrót na górę strony