Oszustwa internetowe

Oszustwa internetowe

OSZUSTWA INTERNETOWE


Internet - stał się wygodnym narzędziem służącym do robienia zakupów. Zdarza się niejednokrotnie, iż bywa wykorzystywane także w sposób nieuczciwy. Zdarza się, że służy do popełnienia przestępstwa w postaci oszustwa. Oszuści korzystający z Internetu wykorzystują brak bezpośredniego kontaktu z ofiarą, a przez to łatwą możliwość wprowadzenia w błąd. Dlatego też, chcąc uniknąć przykrych w skutkach niespodzianek i stania się ofiarą oszustwa internetowego należy bardzo ostrożnie podchodzić do wszelkiego rodzaju ofert internetowych, w której przewidziano formę płatności z góry np. przelewem.

Rodzi się więc pytanie co można zrobić w celu uniknięcia tych przykrych niespodzianek, niepotrzebnego rozczarowania, zdenerwowania, a przede wszystkim uchronienia się przed oszustwem. Przy tego typu zakupach należy pamiętać, że pewniejszy jest odbiór osobisty towaru. Przed dokonaniem zakupu należy też dokładnie czytać opis wystawionego przedmiotu i wszelkie uwagi dotyczące sprzedającego. Kłania się tu system komentarzy wystawianych przez kupujących i sprzedających na różnego rodzaju aukcjach.

Dobrze jest też nawiązać ze sprzedającym kontakt, chociażby telefoniczny. Po zawarciu transakcji może się zdarzyć sytuacja otrzymania e-mailu, telefonu lub SMS-a rzekomo od sprzedającego, informujący o zmianie numeru rachunku bankowego, dlatego przed wysłaniem pieniędzy skontaktuj się ze sprzedającym posługując się danymi podanymi przez operatora serwisu aukcyjnego i potwierdź informacje o zmianie konta.

Jak ognia należy unikać transakcji poza aukcjami, z osobą która proponuje sprzedaż poza aukcją, wiąże się to najczęściej z tym, że użytkownik taki jest niezarejestrowanym użytkownikiem serwisu i nie będzie możliwości ustalenia jego danych osobowych. Przy zawieraniu transakcji bądź nieufny, wykorzystuj bezpieczne połączenie, dobrze jest także mieć odpowiednio zabezpieczony komputer.

Nie wolno udostępniać nikomu danych swojego zarejestrowanego konta. Należy zwrócić szczególną uwagę na listy wysyłane rzekomo od operatora serwisu, które odsyłają na inną stronę, gdzie musisz podać login i hasło. W tym momencie należy sprawdzić telefonicznie fakt wysłania takiego listu.

Szczególną ostrożność trzeba zachować przy tzw. okazyjnych sprzedażach, gdzie cena towaru jest dużo niższa niż na innych podobnych aukcjach. W tym momencie jeżeli jest to możliwe, wybieraj formę płatności tzw. escrow, która umożliwia zatrzymanie pieniędzy w przypadku stwierdzenia oszustwa po otrzymaniu paczki. W praktyce oznacza to, że pieniądze przesyłane są do administratorów serwisu. Te osoby powiadamiają o tym fakcie sprzedającego, który wysyła przedmiot. Odbiorca po stwierdzeniu, że wszystko jest w porządku przekazuje tą informację administratorom serwisu i wówczas następuje przekazanie pieniędzy sprzedającemu.
 

Warto jest też zbierać wszelkie informacje o prowadzonej transakcji tj:

1. dane sprzedawcy,

2. numer aukcji,

3. przedmiot aukcji,

4. numer rachunku bankowego,

5. potwierdzenie wpłaty

6. a także wszelką korespondencję ze sprzedającym, są to bardzo przydatne dane przy ewentualnym zgłaszaniu faktu popełnienia oszustwa. 

W przypadku zaistnienia oszustwa, jak najszybciej zgłoś ten fakt do najbliższej jednostki policji. Zabierz ze sobą wszelkie zebrane informacje dotyczące sprzedającego uzyskane zarówno od niego, jak i od administratora serwisu; dane osobowe, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, wydrukuj wszelką posiadaną korespondencję e-mail, jaką prowadziłeś ze sprawcą oszustwa, wydrukuj potwierdzenie wpłaty pieniędzy zawierające numer rachunku bankowego, na który wpłaciłeś pieniądze.

W przypadku przesyłek należy także zachować opakowanie paczki, kopertę itp. przedmioty te należy dołączyć do zgłoszenia w jednostce Policji.

      Ważną sprawą jest również powiadomienie o oszustwie operatora serwisu, co może zapobiec kolejnym fałszywym transakcjom oraz spowodować wypłatę odszkodowania.

 

Powrót na górę strony